Reservationsbetingelser

Når du reserverer en bolig på vores hjemmeside: www.nuvibo.dk, så accepterer du samtidig Nuvibos reservationsbetingelser. Reservationsbetingelserne foreskriver dine rettigheder samt de forpligtigelser, som påhviler dig ved reservation af en bolig.

Reservationsbetingelserne kan ikke forhandles forinden reservation af en bolig eller afviges efter reservationen af en bolig er gennemført. Vi gør dig ligeledes opmærksom på, at det ikke er muligt at reservere en bolig uden at acceptere Nuvibos reservationsbetingelser.

Når du reserverer en bolig på vores hjemmeside: www.nuvibo.dk, så er du efter fuldendt reservationsproces, garanteret en lejekontrakt på den reserverede bolig.

Vi vil derfor straks efter reservation af en bolig behandle dine oplysninger i henhold til udfærdigelse af lejekontrakt samt tilmelding til betalingsservice. Vi opbevarer herefter dine oplysninger i det omfang, som det synes rimeligt og nødvendigt for dit kundeforhold. Læs venligst vores persondatapolitik her.

Når du har reserveret en bolig, så modtager du kort tid herefter en e-mail, hvor vi gør dig opmærksom på, at vi nu påbegynder udfærdigelse af din lejekontrakt. Hvis du ikke modtager denne e-mail, så kontakt venligst Heidi Grindsted per e-mail: hg@nuvibo.dk.

Du vil modtage din lejekontrakt senest 4 hverdage efter at du har reserveret en bolig. Lejekontrakten vil tage udgangspunkt i de oplysninger, som du har angivet i reservationsprocessen.

Når du har modtaget din lejekontrakt, så har du 5 hverdage til at underskrive lejekontrakten og sende denne retur til Nuvibo. Forekommer der fejl eller mangler i lejekontrakten, som skal udbedres af Nuvibo, så forlænges din frist til at underskrive lejekontrakten med den tid, som det tager Nuvibo at udbedre lejekontrakten. Vi anser lejekontrakten for leveret på det eksakte tidspunkt, hvor e-mailen med den vedhæftede lejekontrakt afsendes af vores medarbejdere.

Vi gør opmærksom på at Nuvibo ikke kan ansvarliggøres, hvis den afsendte e-mail med vedhæftet lejekontrakt blokeres eller markeres som SPAM af din mailudbyder. Hvis Nuvibo opdager, at du har angivet en forkert e-mail ved reservation af en bolig, så vil Nuvibo kontakte dig per telefon for at udbedre denne fejl. Du vil herefter få tilsendt en e-mail med vedhæftet lejekontrakt. Hvis Nuvibo ikke kan træffe dig i et sådan tilfælde, så vil din reservation af den pågældende bolig blive annulleret.

Når du reserverer en bolig på www.nuvibo.dk skal du angive antal beboere i husstanden. Det skyldes, at det er ikke tilladt at bo flere end to personer pr. beboelsesrum i boligen. Hvis du angiver antallet af beboere i husstanden til at være flere end to personer pr. beboelsesrum, så vil det ikke være muligt at reservere den pågældende bolig.

Hvis reservationsprocessen gennemføres ved oplysning om et ukorrekt antal beboere i husstanden, så vil din reservation af boligen straks blive ophævet og en eventuelt underskrevet lejekontrakt vil blive annulleret. Hvis I allerede er flyttet ind i boligen, så har Nuvibo ret til at opsige lejeforholdet efter lejelovens bestemmelser og som anført i den af dig underskrevne lejekontrakt.

Når du reserverer en bolig på www.nuvibo.dk, så skal du også angive antal husdyr (under 15 kg.). Hvis det angivne antal af husdyr ikke er tilladt i den valgte bolig, så vil reservationen ikke kunne gennemføres. Hvis reservationsprocessen gennemføres ved oplysning om et ukorrekt antal husdyr i husstanden, vil din reservation af boligen straks blive ophævet og en eventuelt underskrevet lejekontrakt vil blive annulleret. Hvis I allerede er flyttet ind i boligen, så har Nuvibo ret til at opsige lejeforholdet efter lejelovens bestemmelser og som anført i den af dig underskrevne lejekontrakt.

Hvis du har spørgsmål til reservation af en bolig, så bedes du kontakte Heidi Grindsted via e-mail: hg@nuvibo.dk.

Alle klager i forbindelse med reservationssystemet skal fremsendes via e-mail til hg@nuvibo.dk. Vi beder dig dokumentere følgende i forbindelse med en fejlende reservation af en bolig: hvilken browser du har benyttet, hvilken enhed du har benyttet og hvorvidt fejlen opstod pga. fejl i Bruger ID eller i adgangskode ved bekræftelse med MitID.