Vi Bygger Fremtidens Boliger

Nuvibos bæredygtighedsprincipper

  • Nuvibo forpligter sig til at anvende bæredygtige og miljøvenlige materialer i byggeprocessen, med fokus på at minimere negativ påvirkning af vores lokalsamfund og vores planet.
  • Nuvibo forpligter sig til at prioritere energieffektive løsninger, herunder avancerede isoleringsmetoder, innovative energisystemer og nye teknologier, for at reducere energiforbruget i vores boliger.
  • Nuvibo forpligter sig til at reducere affaldsproduktionen ved at anvende genanvendelige materialer og effektiv affaldssortering.
  • Nuvibo forpligter sig til at implementere avancerede vandbesparende teknologier og infrastruktur for at minimere vandforbruget i vores boliger og fremme bæredygtig vandstyring.
  • Nuvibo forpligter sig til at skabe boliger med langtidsholdbare konstruktioner, hvilket minimerer behovet for hyppige reparationer og forlænger levetiden for bygningerne.
  • Nuvibo forpligter sig til at indarbejde lokale ressourcer og arbejdskraft i vores projekter for at styrke det lokale samfund og fremme bæredygtig regional udvikling.
  • Nuvibo forpligter sig til at engagere sig i sociale bæredygtighedsinitiativer, herunder jobskabelse, uddannelsesprogrammer og støtte til lokale samfundsprojekter for at fremme social retfærdighed og inklusion.
  • Medarbejdertrivsel og sikkerhed er en central del af vores bæredygtighedsstrategi. Nuvibo forpligter sig til at sikre et højt niveau af medarbejderinvolvering, et sundhedsfremmende arbejdsmiljø, mulighed for efteruddannelse og et højt niveau af arbejdssikkerhed.